Konstrukce dřevostaveb

Stavební systém z nosníků I

 

I-OSB nosník

 

Výhody tohoto stavebního systému :

a) Váha

Nosníky jsou lehké, takže velmi jednoduché na manipulaci na stavbě. Celou hrubou stavbu zvládnou 2 vyškolení pracovníci za několik dní.

 https://www.enroll.cz/cs/projekty-ve-vystavbe/

b) Nosnost

Nosníky mají obrovskou nosnost, takže je možné je použít na daleko větší rozpony, než standardní stavební dřevo. Nosníků je celá řada, takže není problém si vybrat pro daný účel optimální nosník.

I-OSB stavba

c) Nosníky jsou ztužené deskou OSB, takže výsledný skelet má obrovskou nosnost a statickou pevnost ve všech směrech.

Difůzně otevřená konstrukce

d) Z vnější strany je možné použít dřevovláknitou desku ( AGEPAN, STEICO ) takže výsledná skladba je difúzně otevřená. Není proto třeba lámat si hlavu parotěsnými fóliemi.

I-OSB stavba


Možnost rychlého a dokonalého izolování foukanou izolací

e) Výsledná konstrukce se vyznačuje svislými, hladkými sekcemi bez jakýchkoliv příčných vzpěr. To umožní jednoduchou, ale zato dokonalou aplikaci foukaných izolací na bázi celulózy, bez rizika tepelných mostů nebo rizika, že se do některých částí konstrukce tepelná izolace nedostane.

I-OSB stavba

Neomezená životnost izolace v konstrukci

f) Vzhledem k tomu, že tepelná izolace je integrována do konstrukce obvodové stěny, nehrozí riziko jakéhokoliv poškození tepelné izolace. Tím je možné deklarovat neomezenou životnost celulózových izolací v konstrukci stěny. Je tedy možné tvrdit, že izolace bude mít stejnou životnost jako samotný dům.

Toto se ale v žádném případě nedá tvrdit o zateplovacích systémech na bázi EPS.


Vynikající tepelně izolační vlastnosti

g) Vzhledem k tomu, že obvodová stěna je vyplněna celulózovou izolací TEMPELAN, vykazuje obvodová stěna o 40% lepší tepelně izolační vlastnosti než srovnatelná stěna vyplněná minerální rohoží. Toto se samozřejmě příznivě promítne do nákladů na vytápění domu.


Cena hrubé stavby

Vzhledem k faktu, že montáž je velmi jednoduchá a rychlá, je možné ji realizovat s minimálním počtem pracovníků, výsledná cena hrubé stavby je vždy nižší než jiných, srovnatelných typů konstrukcí. A je jedno, jestli bude klient porovnávat zděné konstrukce, nebo konstrukce dřevostaveb.


Závěr

Závěrem lze konstatovat, že konstrukce stěn na bázi pomocí I – OSB nosníků, představuje velmi moderní a progresivní metodu výstavby dřevostaveb. Poskytuje jak projektantům, tak i klientům širokou škálu možností v konstrukci domu při zachování špičkových technických parametrů s důrazem na tepelně izolační vlastnosti.

 

^