Technické informace foukané izolace * TEMPELAN *

 

Technické vlastnosti TEMPELANu                                                                                       
Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K
Součinitel tepelné vodivosti dle objemové hmotnosti                                      
v rozmezí 0,0365 - 0,0396 W/m.K
Klasifikace reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl.12
třída reakce na oheň Bfl - s1
Klasifikace reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl.11 třída reakce na oheň E
Šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min  nedochází k šíření plamene
Objemová hmotnost volně foukané izolace 30 - 55 kg/m3
Objemová hmotnost při foukání pod tlakem
do svislých dutin
65 kg/m3
Plánovaná sesedavost při volném foukání na rovné neuzavřené ploše
plánovaně sedá průměrně 5 až 10% (vrstva izolace se v den foukání navyšuje o cca 10%)
Sesedavost při správném nahutnění
v šikminách nebo svislých příčkách
ŽÁDNÉ SEDÁNÍ - 0%
Obsah vlhkosti max 5%
Faktor difúzního odporu 1,36
Účinky na kovy nepůsobí korozívně
Další vlastnosti není toxický
neobsahuje formaldehyd
nezpůsobuje podráždění pokožky
Hmotnost jednoho balení 12,5 kg
hranatý balík o rozměrech 60 x 40 x 33 cm
ETA - Evropské technické schválení číslo ETA-13/0159 vydané dne 14.02.2018 TZUS Praha s.p.

 

 

Technický list ve formátu pdf ke stažení zde


____________________________________________________________________________________

 

Aplikace - zafoukání izolace TEMPELAN

Zafoukávání TEMPELANu se provádí speciálními fukary (převážně aplikačními foukacími stroji TAJFUN nebo KRENDL), které jsou konstruovány pro tento účel. Aplikační stroj uspořádává celulózová vlákna a všechny ostatní částečky hmoty tak, že izolace je rovnoměrná a celkový prostor, jež je pro izolaci zamýšlen, je naprosoto dokonale vyplněn.
Jsou tedy zcela eliminovány tepelné mosty.
Zafoukání TEMPELANu umožňuje také spolehlivé zaizolování úzkých prostor. Vyplnění a rovněž tak stejnorodost a homogennost izolačního materiálu pak zaručují výborné výsledky. Žádná izolace ve tvaru desky nebo rohože není schopná tak dokonale vyplnit izolovaný prostor jako foukaná izolace TEMPELAN.

Použití konstrukcí a formy vsazených materiálů nejsou díky vlastnostem TEMPELANu omezeny. Nepravidelné hrany nebo zakřivení nosných zdí nezpůsobují při aplikaci žádný problém. TEMPELAN vyplňuje spodní části odvzdušňovacích rour i vrchní části stavebních prostor velmi účinně.

Vzhledem k lehkosti TEMPELANu a disperzi vláken je izolační materiál umisťován prostřednictvím vzdušného proudění i v takových pozicích a místech, kam není jinými prostředky přístup možný a kam tedy není možné umístit jiný druh izolačního materiálu než je právě TEMPELAN.

 

 

 ____________________________________________________________________________________

TABULKA DOPORUČENÝCH OBJEMOVÝCH HMOTNOSTÍ :


Foukaná celulozová izolace TEMPELAN se do různých prostorů musí foukat pod předepsanými objemovými hmotnostmi.


V tabulce vpravo jsou uvedeny přibližné objemové hmotnosti nafoukané izolace v závislosti na prostoru, do kterého bude aplikována.

Pro zvětšení tabulky stačí na ní kliknout.

Tabulka doporučených objemových hmotností pro tisk i veškeré ostatní atesty, protokoly apod. k foukané izolaci TEMPELAN naleznete v sekci
dokumenty ke stazeni
TEMPELAN_tabulka_spravnych_objemovych_hmotnosti

 

 
Poptávka

 

 

^