ČESKÁ IZOLACE - foukaná ekologická tepelná a akustická celulózová izolace


Č E S K Á   I Z O L A C E

TEMPELAN   nebo   ČESKÁ CELULÓZA ?


Nyní máte možnost výběru !!


Co je ČESKÁ CELULÓZA?
Foukaná 100% ekologická celulózová tepelná a akustická česká izolace.

Tento výstižný název znamená, že:
- se jedná o 100% český výrobek
- je vyrobený v ČR
- je vyrobený českou firmou českými zaměstnanci

Zakoupením ČESKÉ CELULÓZY podporujete výhradně českou domácí výrobu!

U nás se nemusíte obávat rizik spojených s výrobky s cizojazyčnými názvy, které se vyrábí v licenci nebo v jiných zemích, jako třeba:

- náhlého ukončení prodeje nebo výroby
- odejmutí licence výrobci
- problémy s dodávkami z jiných zemí
- problémy s dlouhými dodacími lhůtami
- problémy s uznáním oprávění prodeje a aplikace apod.


Jste-li aplikační firma ČESKÉ CELULÓZY  –  Váš klient ví, co od Vás kupuje.

Jste-li konečný spotřebitel ČESKÉ CELULÓZY  –  máte 100% záruku kvality českého výrobku.

ČESKÁ CELULÓZA má naprosto stejné parametry jako náš TEMPELAN.

TEMPELAN si za 24 let své existence vybudoval své jméno a svou pevnou pozici na trhu s tepelnými izolacemi. Denně s ním pracují desítky firem po celé ČR.


ČESKÁ CELULÓZA je alternativou TEMPELANu se srozumitelným názvem.

ČESKOU CELULÓZU  i  TEMPELAN  vyrábíme současně. Stačí si jen vybrat.

Poptávka

Česká izolace - Česká celuloza      Česká izolace - česká celuloza 

 

Foukaná CELULÓZOVÁ izolace na rozdíl od izolace ze skelných vláken:
  • NESEDÁ
  • NEHOŘÍ  (netaví se, takže nedá možnost proniknout ohni do dalších částí stavby)
  • velmi DOBŘE "DÝCHÁ"
  • a je NENASÁKAVÁ

 

Technické vlastnosti ČESKÉ CELULÓZY
                                                                                          
Součinitel tepelné vodivosti                                                       
0,0365 - 0,0396  W.m-1.K-1  
Klasifikace reakce na oheň třída reakce na oheň - B - s1
 
Šíření plamene po povrchu 0,00 mm/min  nedochází k šíření plamene  
Objemová hmotnost volně foukané izolace 30 - 55 kg/m3  
Objemová hmotnost při foukání pod tlakem
do svislých dutin
65 kg/m3  
Plánovaná sesedavost při volném foukání na rovné
neuzavřené ploše
Cca 5% až max 20%    
Sesedavost při správném nahutnění
v šikminách nebo svislých příčkách
0%  
Obsah vlhkosti max 5%  
Navlhavost max 20%  
Účinky na kovy nepůsobí korozívně  
Další vlastnosti není toxický
neobsahuje formaldehyd
nezpůsobuje podráždění pokožky
 
Hmotnost jednoho balení 12,5 kg
hranatý balík o rozměrech 60 x 40 x 33 cm
 
ETA - Evropské technické schválení    číslo ETA-13/0159 vydané dne 13.05.2013 TZUS Praha s.p.  

Certifikát foukané izolace

 Technický list ve formátu pdf ke stažení zde

 

 ČESKÁ CELULÓZA obsahuje:                                                                          
Veškerá aditiva přidaná do ČESKÉ CELULÓZY jsou naprosto ekologická a zdravotně nezávadná!
 -  rozvlákněný recyklovaný papír
 -  protipožární látky
 -  přídavky proti hnilobě
 -  přídavky proti hlodavcům
 -  přídavky proti hmyzu a jiným škůdcům

 

O ČESKÉ CELULÓZE:

Má vynikající tepelně izolační vlastnosti.
Má vysokou hodnotu měrné tepelné kapacity (tzn. pomalý průchod tepla izolací v zimě ve směru z domu ven, nebo naopak v létě do domu).
Při aplikaci 100% vyplní všechny otvory, v případě ČESKÉ CELULÓZY jsou v podstatě vyloučeny tepelné mosty.
Má vynikající protipožární vlastnosti.
Má výborné akustické vlastnosti (skvěle tlumí hluk, který by jinak procházel z venku do domu).
Difusní odpor je nízký, proto se ČESKÁ CELULÓZA výborně hodí do konstrukcí s difúzně otevřenou skladbou.
Jako jedna z mála tepelných izolací je odolná vůči houbám a plísním.
Aplikace ČESKÉ CELULÓZY umožňuje nafoukat vrstvu jakékoliv tloušťky.
Po aplikaci foukané izolace nezůstávají žádné zbytky. Spotřebitel vždy platí pouze to, co skutečně dostal.
ČESKÁ CELULÓZA je 100% ekologický materiál.


Česká celulóza je samozřejmě
registrovaná v programu Nová zelená úsporám.

popis


Poptávka

 

^