Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR 2016/679)
Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právní normou GDPR 2016/679. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme:
Jméno, příjmení, telefon, email, adrestu trvalého pobytu, datum narození, adresu prodávané nemovitosti
Proč a za jakým účelem osobní údaje potřebujeme:
Pro poskytnutí služeb zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitosti a družstevního podílu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme:
Po dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy a dále pro účely zpracování účetnictví a pro prokazování plnění při finanční kontrole po dobu 3 let.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup:
Pracovníci a majitelé firmy ENROLL CZ s.r.o., účetní, advokát, webmaster uvedený v kontaktech na webových stránkách www.enroll.cz .

Jak máme Vaše údaje zabezpečeny:
V tištěné podobě v uzamykatelné skříni. Klíče má k dispozici pouze správce.
V elektronické podobě na samostatném Hardiscu v uzamykatelné skříni.
V telefonu s odemykatelným displayem pouze na otisk prstu správce.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:
Návštěvník který vyplní jakýkoli formulář na stránce, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na elektronickou adresu.

Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač návštěvníka, může návštěvník souhlas kdykoliv odvolat.

Napište nám

ENROLL CZ spol. s r.o. - ekologické izolační systémy

  1. Adresa: 
  2. ENROLL CZ spol. s r.o.
    Nová Ves 190,
    463 31 Chrastava
  1. Telefon: +420 482 720 511
  2. E -mail: info@enroll.cz
Adresa

ENROLL CZ spol. s r.o.
Nová Ves 190,
463 31
Nová ves u Liberce

Kontakty

E- mail: info@enroll.cz            
Telefon: +420 482 720 511

Odkazy

Web