STYROBALL - tepelná izolace z pěnového, kuličkového, stabilizovaného expandovaného polystyrénu.

 

STYROBALL je tepelná a akustická izolace z běžného kuličkového stabilizovaného polystyrénu.

Skládá se z jednotlivých polystyrénových kuliček do velikosti cca 6 mm + polystyrénové mikročástice.

Používá se pro izolování obytných objektů i průmyslových staveb.

STYROBALL se používá pro izolování střech, krovů, podkroví, podlah, příček, nádrží teplé vody atd.

STYROBALL je vhodný pro všechny běžné stavby, ale i pro objekty se zvýšenou vlhkostí - staveb, kde je kladen mimořádný důraz na velmi nízký koeficient difůze vodních par použité tepelné izolace spolu s minimální nasákavostí izolačního materiálu (sauny, hospodářské a zemědělské objekty, bazény apod.)

STYROBALL je jako jeden z mála tepelně izolačních materiálů vhodný do konstrukcí složitých tvarů, stropních konstrukcí panelových domů, na izolování svislých stěn plechových hal, klimatizačních šachet a nadržovacích nádrží teplé vody. Do všech těchto prostor dokonale „zateče“, čímž dokonale vyplní izolovaný prostor. Tím zabrání jakýmkoliv tepelným ztrátám.

STYROBALLse chová jako „suchá tekutá hmota“.

STYROBALL2
balení: 1 pytel = 0,25 m3
POZOR !!!!
Vážení klienti, chceme Vás důrazně upozornit na podvodné jednání některých firem, které se snaží parazitovat na dobrém jménu našich výrobků a pod názvy TEMPELAN nebo STYROBALL nabízejí vzhledově stejné výrobky pochybné kvality. Nenechte se zmást a okrást! V případě jakýkoliv pochybností nás ihned kontaktujte tel: 482 720 511 a my Vám jsme schopni obratem prověřit, zda to, co vám je nabízeno, je skutečně kvalitní a certifikovaný výrobek naší společnosti.

 


                     Vlastnosti a pokládka (aplikace) kuličkového polystyrénu STYROBALL

Obrazek_foukaniObrazek_frakce
 • STYROBALL má výborné izolační vlastnosti polystyrénu
 • STYROBALL „nemá rozměr“ - nemusí se nijak tvarově přizpůsobovat - měřit, řezat apod. = nezůstávají neupotřebitelné zbytky
 • STYROBALL nesaje vodu (můžeme ho umístit i do objektů s vysokou vlhkostí)
 • STYROBALL nevyžaduje parozábranu, která by jinak bránila přirozenému klimatizačnímu účinku a prodyšnosti domu. Skrze kuličky dobře proudí vlhkost ve směru tepelného toku
 • STYROBALL má velmi nízký koeficient difúzního odporu, čímž rychle vytěsňuje vzdušnou vlhkost z hmoty izolace i rosný bod
 • STYROBALL nesesedá. Proto nemusíme mít obavu ze sesednutí materiálu v šikminách a ve svislých stěnách
 • STYROBALL má velmi dobré akustické vlastnosti
 • Životnost STYROBALLu lze prokazatelně počítat na desetiletí. Je samozhášivý, prostorově stabilizovaný.
 • STYROBALL při montáži - pokládce „nekouše“, je velice příjemný na dotyk, není potřeba používat ochranných pomůcek
 • STYROBALL je zdravotně nezávadný. Neobsahuje formaldehyd
 • STYROBALL je prostorově neměnný, neprodukuje žádné plyny ani žádná vyluhovadla
 • STYROBALL je odolný proti hmyzu a škůdcům
 • STYROBALL je synonymum pro nejsnazší a finančně nejméně náročnou pokládku tepelně izolačního materiálu pro Váš dům! To vše při lepších tepelně izolačních vlastnostech než mohou nabídnout skelné a minerální vaty.

 
Parametry tepelné izolace STYROBALL

 • Součinitel tepelné vodivosti ………………………………  Ln= 0,037 W/mK-1
 • Objemová hmotnost……………………………………………  15 - 19 kg/m3          
 • Navlhavost max …………………………………………………  1,0% hmotnosti
 • Součinitel difúze vodní páry ………………………………  0,050 - 0,090.10-9s
 • Faktor difúzního odporu  ……………………………………  μ 1,2 - 1,5
 • Mezní teplota použití  …………………………………………  80 oC
 • Koef. zvukové pohltiv. tl. 30 mm  ………………………  500 Hz > 0,30
 • Třída reakce na oheň …………………………………………   E, F
 • Balení………………………………………………………………  PE pytle o objemu 0,25 m3
 • Účinky na kovy……………………………………………………… výrobek nepůsobí na kovy korozívně

Tepelná izolace STYROBALL je vyráběna technologií bez použití pojiv.

Tepelný odpor je závislý na vrstvě použité izolace. 10 cm R =2,7.

Informační leták STYROBALLu ke stažení zde

Tabulka hodnot tepelného odporu a součinitele prostupu tepla

Ceník tepelných izolací

STYROBALL_originalni_pytel_250_litru_sypana_nebo_foukana_izolace

STYROBALL_kulickovy_foukany_polystyren


Poptávka

 

^