Zásypová hmota z kuliček EPS -STYROBALL - tepelná izolace z pěnového, kuličkového, stabilizovaného expandovaného polystyrénu.

 

Zásypová hmota z kuliček EPS - STYROBALL - je tepelně izolační hmota z běžného kuličkového stabilizovaného polystyrénu

Skládá se z jednotlivých polystyrénových kuliček do velikosti cca 6 mm + polystyrénové mikročástice.

Používá se pro izolování obytných objektů i průmyslových staveb.

Zásypová hmota z kuliček EPS STYROBALL se používá pro izolování střech, krovů, podkroví, podlah, příček, nádrží teplé vody atd.

Zásypová hmota z kuliček EPS STYROBALL je vhodná pro všechny běžné stavby, ale i pro objekty se zvýšenou vlhkostí - staveb, kde je kladen mimořádný důraz na velmi nízký koeficient difúze vodních par použité tepelné izolace spolu s minimální nasákavostí izolačního materiálu (sauny, hospodářské a zemědělské objekty, bazény apod.)

Zásypová hmota z kuliček EPS STYROBALL je jako jedna z mála tepelně izolačních materiálů vhodná do konstrukcí složitých tvarů, stropních konstrukcí panelových domů, na izolování svislých stěn plechových hal, klimatizačních šachet a nadržovacích nádrží teplé vody. Do všech těchto prostor dokonale „zateče“, čímž dokonale vyplní izolovaný prostor. Tím zabrání jakýmkoliv tepelným ztrátám.

Zásypová hmota z kuliček EPS STYROBALL se chová jako „suchá tekutá hmota“.

STYROBALL2
balení: 1 pytel = 0,25 m3

 


                     Vlastnosti a pokládka (aplikace) zásypové hmoty z kuliček EPS STYROBALL:

Obrazek_foukaniObrazek_frakce
 • má výborné izolační vlastnosti polystyrénu
 • „nemá rozměr“ - nemusí se nijak tvarově přizpůsobovat - měřit, řezat apod. = nezůstávají neupotřebitelné zbytky
 • nesaje vodu (můžeme ho umístit i do objektů s vysokou vlhkostí)
 • nevyžaduje parozábranu, která by jinak bránila přirozenému klimatizačnímu účinku a prodyšnosti domu. Skrze kuličky dobře proudí vlhkost ve směru tepelného toku
 • má velmi nízký koeficient difúzního odporu, čímž rychle vytěsňuje vzdušnou vlhkost z hmoty izolace i rosný bod
 • nesesedá. Proto nemusíme mít obavu ze sesednutí materiálu v šikminách a ve svislých stěnách
 • má velmi dobré akustické vlastnosti
 • životnost lze prokazatelně počítat na desetiletí. Je samozhášivá, prostorově stabilizovaná.
 • při montáži - pokládce „nekouše“, je velice příjemná na dotyk, není potřeba používat nějakých zvláštních (specifických) ochranných pomůcek
 • je zdravotně nezávadná. Neobsahuje formaldehyd
 • je prostorově neměnná, neprodukuje žádné plyny ani žádná vyluhovadla
 • je odolná proti hmyzu a škůdcům
 • je synonymum pro nejsnazší a finančně nejméně náročnou pokládku tepelně izolačního materiálu pro Váš dům! To vše při lepších tepelně izolačních vlastnostech než mohou nabídnout skelné a minerální vaty.

 
Parametry zásypové hmoty z kuliček EPS STYROBALL

 • Součinitel tepelné vodivosti ………………………………  Ln= 0,042 W/mK-1
 • Objemová hmotnost……………………………………………  15 - 20 kg/m3          
 • Faktor difúzního odporu μ …………………………………   ≤ 1,5
 • Mezní teplota použití  …………………………………………  80 oC
 • Třída reakce na oheň …………………………………………   F
 • Sesedavost ……………………………………………………  ≤ 1,0 %
 • Balení………………………………………………………………  PE pytle o objemu 0,25 m3

Zásypová hmota z kuliček EPS je vyráběna technologií bez použití pojiv.

Tepelný odpor je závislý na vrstvě použité izolace. 10 cm R =2,38

Informační leták zásypové hmoty z kuliček EPS STYROBALLu ke stažení zde

Tabulka hodnot tepelného odporu a součinitele prostupu tepla

Ceník tepelných izolací

STYROBALL_originalni_pytel_250_litru_sypana_nebo_foukana_izolace

STYROBALL_kulickovy_foukany_polystyren


Poptávka

 

^